Järboportalen - foretag

 

Företagspresentationer

 

 

✽ ICA Nära

 

 

 

 

Ditt företag kan också få en egen sida här

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2020-03-06ICA Nära i Järbo spar energi och blir miljövänligare

Hur mycket el behöver en mindre livsmedelsbutik? Ja, det är faktiskt mycket mer än man som amatör kanske skulle gissa på. Järboportalen vill gärna ta reda på fakta så vi har bokat ett besök hos Lars-Göran och Pernilla Sundström på ICA Nära i Jäbo.

ICA Nära Järbo

Här är ett hörn av butiken som innehåller mejerikyl och frysdiskar. Det finns också flera andra kylda utrymmen.

När Sundströms tog över affärerna 2009 fanns det mycket att hugga tag i. Utrymmena var trånga och utrustningen gammal och omodern så det blev att sätta igång med ett stort investeringsprogram.

För några år sedan påbörjades ett viktigt steg, nämligen att byta ut kylar och frysar för livsmedlen. Det har blivit ett alltmer omfattande sortiment när kunderna vill ha mer av färdiga produkter som fler och fler numera väljer.

Från början hade varje kylställe sin egen kompressor och de var sins emellan olika. Lösningen blev ett centraliserat system där det finns en enda kylmaskin varifrån köldmediet distribueras.

Det en mycket kompakt maskin som var förtillverkad och baxades in på sin plats. De befintliga kompressorerna kunde tas bort och maskinrummet blev genast mycket rymligare.

ICA Nära Järbo

Det fiffiga med den nya installationen är att den värme som skapas i kompressorerna används i de delar av huset där man behöver värme och varmvatten. Det har inneburit att man kunnat skrota den gamla oljepannan och därmed en förbrukning av cirka 17 kubikmeter olja - per år!

Ytterligare en miljövinst är att köldmediet är CO2 (koldioxid) som är säkrare än de tidigare klor- och fluorbaserade kemikalierna, som håller på att fasas ut.

Elanvändningen har minskat med 40 000 à 50 000 kWh (kilowattimmar) från totalt 500 000 kWh. Dessutom en minskning med olja motsvarande 170 000 kWh. Allt alltså räknat på ett år.

Själva butikslokalen behöver kylas när det är varmt ute och det sker med en separat värmepump. Det är skönt för oss kunder, men också nödvändigt för många varor.

Slutligen undrar jag om det inte finns några nackdelar med det nya systemet.
- Jo, det gör det, menar både Pernilla och Lars-Göran. Det har att göra med känsligheten för strömavbrott. Blir man utan ström mer än 4 timmar så töms köldmediet för att inte trycket ska bli för högt. Och då måste det fyllas på av auktoriserad personal.
- Och blir det längre än så blir många varor förstörda.
- Utan ström fungerar ju inte kassorna och det går inte heller att handla i en mörklagd butik.

- Vad har det kostat, frågar jag.

- Vi har investerat cirka 6 Mkr säger Pernilla. Det som gör det lite tungt är att den skattemässiga avskrivningstiden bara är 7 år fastän anläggningen kan vara i drift 20 år eller mer.


"Fica med ICA"

möte på biblioteket Möte på biblioteket

"Parkeringseländet" vid ICA Nära i Järbo var ett ämne som engagerade vid ett möte på biblioteket som ICA bjudit in till. Affärsparet Lars-Göran och Pernilla hade tagit initiativet till en informationskväll nu cirka 10 år efter att de övertagit butiken efter Järbo Handels Aktiebolag.

Att bli ICA-handlare var något som de båda hade bestämt sig för sedan lång tid tillbaka, men det var många turer innan det rätta tillfället dök upp berättade de. Båda har jobbat länge inom ICA-sfären, som säljare och i butiker. När så möjligheten fanns att ta över i Järbo, på lagom avstånd från Gävle, där de bor, så satsade de allt.

Nu är det ett bra "flyt" i butiken och omsättningen har ökat rejält. Men starten var tung och det behövdes rejäla tag för att få ordning och reda i affären. Som ICA-handlare är man själv helt ansvarig för allt. Några ekonomiska bidrag från den centrala organisationen får man inte, det betonade de flera gånger.

En viktig faktor för framgång för en butik på en mindre ort som Järbo är att den lokala befolkningen är köptrogen. ICA Nära i Järbo konkurrerar med ICA Maxi i Sandviken som ju inte ligger så långt bort. Men om alla handlade på hemmaplan skulle omsättningen kunna dubblas.

"Turisterna" påverkar omsättningen, och det är något förvånande mest på sommaren. Det är alltså inte vinterbesökarna i skidbacken utan de som flyttar in i sina fritidshus under sommaren.

Skidturisterna betyder också en hel del för handeln, men viktigast är som nämnts vi som bor på orten permanent.

Omvänt så har ICA en påverkan på ortens övriga näringsliv. Vid alla arbeten med ombyggnader i butiken anlitas lokala företag som snickare, målare, elektriker. Det är en medveten policy.

ICA har också en tydlig strategi för sponsring. Det ska finnas en klar koppling till bygden. Därför står Järbo IF och Järbo Hembygdsförening högst på listan. För Hembygdsföreningen har det haft en stor betydelse vid midsommarevenemanget och därmed hela ekonomin för föreningen.

"Pensionärsbussen"

Ett unikt arv fick ICA Nära ta över från Handelbolaget och det var bussen som körde kunderna till butiken. Den började 1975 efter det att varubussen hade upphört med sina turer. Det var troligen Paul Hyttmark, butikschef på den tiden, som startade den. Pernilla och Lars-Göran är mycket stolta över att få föra traditionen vidare. Den blev mycket uppmärksammad när ICA firade 100 års-jubileum 2017.

Nya sätt att handla

ICA har i samarbete med kommunens hemtjänst under flera år provat med att låta kunderna göra beställningar via Internet. Varorna plockas ihop i butiken och kunden kan välja att hämta själv eller få dem levererade hem. Det här är nu tillgängligt för alla. För den som har hemtjänst underlättar detta mycket för hemtjänstpersonalen och ger tid över för mera kontakt med den som har omsorgen.

E-handla på ICA Nära i Järbo 

Bred service

ICA i Järbo har flera grenar på sitt serviceträd. Här det in- och utlämning av paket till Postnord och flera transportföretag. Vidare är man utlämningsställe för Systembolaget, något som inte så många har upptäckt ännu. Trav och andra spel har man också hand om. Apoteksombud är man också. Den nya fikahörnan är populär. Sammantaget är man utsedd som lokal servicepunkt, en av två i Sandviken.

Utmaningar och investeringar

Nya regler och bestämmelser ger nya utmaningar. En sådan är krav på att kylmedel i kylar och frysar måste bytas av miljöskäl. För ICA innebär det en stor ombyggnad. Det lutar åt en stor central kylmaskin som för det positiva med sig att den även kommer att kunna värma hela byggnaden som i dag värms med olja. Men det kostar mycket pengar.

Något som kommmer att drabba oss som kunder är den nya skatten på plastpåsar som införs från maj månad. Det har kritiserats från många håll och ger en hel del krångel i butiken.

Slutligen var det "parkeringseländet". Det är ingen okänd fråga för oss som tar bilen till affären. Problemet handlar om in- och utfarter, många varubilar med många leveranser och den lutande terrängen. Lars-Göran och Pernilla har haft ett möte med kommunen, men några konkreta lösningar har man inte, inte än i varje fall.

Taggat: #ICA Nära


Ta bussen till butiken

ICA har fått stor uppmärksamhet för transporten av kunderna till butiken. Det är något som man har hållit på med i 44 år och är nu inne på det 45:e. Både tidningar och teve har gjort reportage under åren, nu senast i Din Lokaltidning denna vecka.

Du kan läsa mer om den här servicen i flera artiklar på denna sida. På Järbo Hembygdsföreningens sidor finns ytterligare dokumentation om den ursprungliga butiken "Handelsbolaget" som numera är ICA Nära.

Hembygdsföreningens klippböcker 

Taggat: #ICA Nära


Cykla till butiken

Bilen är ett nödvändigt transportmedel för oss på landsbygden men ärligt talat så finns det en del korta turer som gärna kan göras med cykel. Åtminstone om man bor rätt centralt i byn och bara ska till affären.

Lars-Göran Sundström säger att cykelstället varit på gång länge, men att man har haft problem att hitta någon modell som fyller alla krav man haft. Det ska vara stabilt och lagom stort.

Den här modellen är verkligen robust, tycker han. Stället riskerar inte att bli demolerat av påkörning och plogning. Och här intill trappen kan cyklarna stå utan att bli till hinder för bilarna.

Och bredvid står det ett fikabord om man hellre sitter ute.

Taggat: #ICA Nära


Sonja på teve!

I dag var det stort ståhej på ICA i Järbo igen. SVT gjorde ett besök för ett reportage om servicebussen, nu inne på sitt 42:e år och känd i hela Sverige sedan ICA-handlarnas kampanj under hösten.

Huvudpersonen var Sonja Classon som är en av de många pensionärer som varje torsdag får hjälp med sina inköp genom ICA Näras servicebuss.

Sonja och dagens charufför, Leif Ögren, som tillsammans med två andra frivilliga svarar för att köra turerna blev intervjuade av tevefolket. Det är tänkt som ett inslag i de lokala nyheterna och sänds i så fall i kväll eller i morgon.

Vid ICA-handlarnas 100 årsjubileum tog man fram ett antal exempel på hur lokala butiker drivs och ICA Näras servicebuss var ett av dem. Pernilla berättar att detta har uppmärksammats runt om i landet och att det blivit många samtal den senaste tiden.
- Dock inga från Gästrikland, utom nu med SVT, säger hon.

SVT:s inslag på lokala nyheterna 

Taggat: #ICA Nära


ICA-Stig finns i Järbo

ICA fyller 100 i år. Basen är alla de handlare som är medlemmar i ICA-handlarnas Förbund. Alla de entreprenörer som äger och driver ICA-butikerna runt om i landet. ICA nära i Järbo är en av dessa.

Häromdagen var det stor "uppställning" på parkeringen utanför ICA. Här stod en mindre buss under ett tak av svart tyg och draperad i skynken. Runt om var det stativ med fotoblixtar och en avancerad kamera och massor av folk. Vad var på gång?

Till jubileet planeras en stor reklamkampanj som ska föra ut budskapet om ICA-idén. Hos ICA i Järbo har man funnit ett fint exempel på egagemang för kunderna, nämligen servicbussen som en gång i veckan hämtar de kunder som har lite svårigheter att själva ta sig till butiken. En artikel nedan är ett reportage från den.

Nu ville ICA-handlarnas Förbund ha med denna fina idé i sin reklam och hade ordnat en fotostudio utomhus för att fånga den på bild. En bild av ICA-Stig på riktigt.

reklamfoto reklamfoto

reklamfoto reklamfoto

reklamfoto reklamfoto

reklamfoto reklamfoto

Deltagarna som kommer på bild är förstås Pernilla och Lars-Göran, men egentligen viktigast av alla, en grupp av de personer som använder sig av servicebussen. De fick närmast "kungligt" bemötande med en god lunch och sminkning innan de klev in i bussen för den ganska långa fotosessionen.

PR-ansvarig Magdalena Sekkenes från ICA-handlarnas Förbund var med och följde den proffsiga fotogruppens arbete. Hon verkade nöjd med resultatet. Vi andra får ge oss till tåls en tid.

ICA nära i Järbo har 134 år av verksamhet bakom sig om man räknar in Handelsbolagets tid på orten. Se länkarna längst ned.

Och så här blev den slutliga bilden som nu används i ICA-handlarnas jubileumskampanj. Det är den första av dem som är från tagningen i Järbo. Den andra bilden är en annan av kampanjbilderna. Hittar ni Pernilla?

reklamfoto reklamfoto

Länkar

ICA-handlarnas Förbund 

ICA Gruppen 

ICA Historien 

Pensionärsbussen kommer lastad! 

Texten kompletterad 2017-11-24


ICA firar 5 år

Lars-Göran och Pernilla Sundström ICA Nära var en dröm som gick i uppfyllelse för Pernilla och Lars-Göran Sundström. Under första advent firades att de för fem år sedan (2009) tog över ICA butiken i Järbo som då var en ICA Supermarket.

Paret Sundström har båda haft fötterna i livsmedelsbranschen hela sina liv.

– Otroligt höga krav ställs på dem som vill ha en ICA butik, vi är glada och stolta, berättar Lars-Göran.

När Pernilla och Lars-Göran tog över butiken var det trångt med produkter och gammal utrustning. De investerade kraftigt i bl.a. energisparande kylar och frysar. Idag används hälften av kompressorerna i källaren.

ICA Nära hade från början fem anställda men idag har de åtta. Utöver dem jobbar Pernilla och Lars-Göran som älskar sin butik.

Målet är 100 % nöjda kunder

– Vi vill att ortsborna ska kunna handla mat på hemmaplan, säger Lars-Göran. Vi kan mat och säljer kvalitetsvaror.

– Vi valde att gå över till ICA Nära för kunna lokalanpassa oss och välja vårt sortiment, berättar Pernilla. Vi tar in lokala varor och nyheter men i grunden styrs inköp av vad som handlas. T.ex. har försäljningen av ekologiska produkter ökat och även sortimentet. Vi ger varje ny vara minst tre månader.

Extra svårt är det med färskvaror som inte säljs och behöver slängas. Hushållen står dock för största matsvinnet i Sverige. Omedvetet slängs bra mat för att bäst före datumet har gått ut.

– Med bäst före datum menas att leverantörerna kan garantera näringsinnehållet tills det datumet, berättar Pernilla. Efter det är det upp till er konsumenter att se om maten är bra.

– Se till att ha ett fungerande kylskåp och sänk temperaturen någon grad så håller färskvaror längre, uppmanar Pernilla.

Lars-Göran och Pernilla är egna företagare men ingår i ICAs centrala organisation som samarbetar med inköp. Det är en ägarstruktur där de enskilda butiksägarna konkurrerar men ändå samarbetar.

– Det är enormt roligt, säger Pernilla.

Unik service hos ICA

ICA-bussen körs ur garaget Klockan är närmare halv 9 när Djupdals Rune kör ut minibussen ur garaget under ICA i Järbo denna regniga torsdagsmorgon. Det är han som är chaufför i dag och han delar sysslan med Mats Hillström. De kör en gång i veckan och hämtar pensionärer som har lite svårt att själva ta sig till affären för dagligvaruinköpen.

 

ICA-bussen ICA-bussen

Första kunden som stiger på är Britta. Rune kör ända fram till trappan så det är inte så många steg ut till bilen.

-Du är tidig i dag, säger Britta, jag höll på att vattna blommorna när du kom.

Rune ger en hjälpande hand in i bilen och sedan bär det av till nästa. Det är dock inget jäkt och det ges tid för lite småprat. Sedan fylls bilen med fler på rundan i samhället och i baksätena stiger sorlet. Det är ju en hel vecka sedan de träffats och det är många saker att berätta.

ICA-bussen ICA-bussen

När minibussen kommer fram till ICA är den fylld till sista plats. Rune drar fram kundvagnar och hjälper damerna ur bilen. Jo, det är huvudsakligen kvinnor som handlar. Flera är ensamstående. Det finns några karlar också, men de är inte med i dag.

Inne i butiken går alla runt och plockar kundvagnarna mer eller mindre fulla med stöd av ordentligt uppgjorda listor. För en del är detta veckans inköpstillfälle och det gäller att planera.

Rune hjälper med van hand till att packa varorna i de medförda kassarna medan kunden sköter betalningen. Sen kan man sitta ner en stund och vänta på att alla blir klara innan det blir dags att köra ut till bussen.

Där packas kassarna in i bagaget och damerna får hjälp att stiga in för hemfärden. Samma sak fast tvärtom kan man säga! Den mörkblå minibussen kör fram till ytterdörren och Rune hjäper med avstigningen och bär in kassarna.

ICA-bussen ICA-bussen

Vid Norrhedsvägen står rollatorerna och väntar och de lastas med de tunga kassarna och så är första turen avklarad. Nästa sväng går ända ner till Jäderfors. I dag har snösmältningen satt fart. Jädraån har stigit, isflaken står på kant och på flera håll går vattnet upp på åkrarna.

Här hämtas två kunder. En tredje är lite krasslig och skickar med en lista som Rune får handla efter. Det visar sig vara lite knepigt på ett par punkter med den darriga handstilen, men personalen i butiken hjälper att tolka; 1 liter kräm var det!

Flera passar på att gå till uttagsautomaten inne på ICA när man ändå är där.

Efter Jäderfors har nästan hela förmiddagen gått och i vanliga fall skulle det bli en tur till Kungsfors. Här är kunden dock på sjukhuset denna gång så det blev lite kortare än normalt. Som mest är det bortåt 15 personer som åker turen.

ICA-bussen ICA-bussen

De här inköpsresorna har hållit på i många, många år, Rune kan inte säga hur länge. Från början var det Järbo Handels AB som ordnade dem. Nyligen tog paret Sundström över hela fastigheten och man fortsätter den goda traditionen och har till och med skaffat en ny minibuss. Det är ICA-butiken som äger minibussen och bekostar bränslet. Chaufförerna är frivilliga krafter som inte tar betalt för sitt arbete.

Det här är en mycket unik service som veterligen inte finns på något annat ställe i Sandvikens kommun. Den kompletterar den hjälp samhället är skyldiga att tillhandahålla och den är på många sätt bättre.

ICA-bussen Här krävs inga blanketter och ansökningar för att få vara med. Det är bara för nya kunder att ringa och höra av sig så brukar det gå att ordna. Ett alldeles aktuellt fall är när några hus planeras att byggas om och hyresgästerna måste evakueras en bit bort och det blir längre till butiken. Då kan ICA-bussen rycka in med en extra tur!

Förr i tiden - och det var inte så länge sen - fanns det butiksbussar som åkte runt mellan gårdarna. Då handlade man direkt i bussen. På den tiden hade man inte egen bil i samma omfattning så det var nästan ett livsvillkor för affärerna att åka ut till sina kunder. I Järbo hade både Handelsbolaget och Konsum butiksbussar. Även andra handlare åkte ut med sina varor.

Nu är det oftast de äldre som har behov av hjälp vid inköpen. De som inte har bil kan ha svårt att ta sig till butiken även om det inte är så långt. Speciellt vintertid med halka och snövallar kan det ibland vara svårt att ta sig fram, i synnerhet om man har tunga matkassar att kånka på.

Man kan ju tycka att den här handlingsservicen skulle kunna få ekonomiskt stöd som en samhällsservice, men nej, det har aldrig kommit en krona från det allmänna eller någon allmännyttig stiftelse.

ICA får en ansiktslyftning

ICA Nära Järbo Det har kommit upp en byggställning vid ICA och många har väl undrat vad som kommer att hända.

ICA Nära Järbo Nu ser man vad dom håller på med. Först isolering på fasaden och nu håller man på att putsa.

Längst uppe på ställningen har dom börjat smeta på något. "Håller det där?", undrar en man med en hund som promenerar förbi.

Vi väntar med spänning på resultatet. Det är Järbo Bygg & Kakel som gör jobbet.

Taggat: #ICA Nära

[annonser]

KOMUDESIGNS
GCW Service AB
Sörqvist Teknik