Järboportalen - startsida

 


Samråd om översiktsplanen

Sandvikens översiktsplan I kväll hade Sandvikens kommun bjudit in till ett öppet samrådsmöte i Järbo bibliotek om det förslag till översiktsplan som nyligen presenterats. Här hade samlats ett 15-tal personer som var mycket intresserade.

En översiktsplan är en politisk viljeinriktning som är vägledande men inte bindande för kommunens utveckling vad gäller mark- och vattenanvändning, för infrastruktur och bebyggelse. Därför är det viktigt att behålla det övergripande perspektivet.

Kommunens representanter som arbetat fram förslaget presenterade helt kort det av de nästan 200 sidorna som berör Järbo och Kungsberg.

Det kom många synpunkter från deltagarna i mötet. För den som vill går det bra att lämna dessa skriftligt senast sista mars. Men redan här vid mötet ville flera lätta sitt hjärta. Framför allt gällde det var och vad man borde bygga. Här visar inte förslaget på några innovationer. Huvudsakligen visas de områden som redan har fastställda byggnadsplaner och som faktiskt funnits med i 30 år!

Det hettade till lite när utbyggnaden i Kungsberget kom på tal. Vissa menar att Branäs kör över lokala intressen.

En enhällig åsikt om planen var att byggandet framöver måste ske mera centralt i samhället för att passa den ökande äldre delen av befolkningen.

På bilden ovan syns från vänster Ylva Andersson (miljöinspektör), Hanna Gustafsson (trafikingenjör) Joel Eklund (planarkitekt) och Raul Johnson (projektledare).

Sådana här möten kommer att hållas på flera orter i kommunen.

Sandvikens hemsida för översiktsplanen 

Taggat: #Samhälle

Redigerad 2018-02-10


Löften om trygghet

Under oktober månad höll Sandvikens kommun ett antal möten där vi medborgare fick tycka till om "trygghet" i samhället. Länk till det reportaget nedan.

I dagarna har svaret publicerats på kommunens webbplats i form av vad man kallar "Medborgarlöften 2018-2019". Mellan kommunen och Polisen har ett dokument upprättats som i stort sett går ut på att vidta ett antal åtgärder vad gäller trafik, offentlig belysning och polisens och väktares synlighet och närvaro. Följ länken nedan och läs själva.

När det gäller frågor som Trafikverket har ansvar för har inte alla svar kommit ännu. Den viktigaste frågan för Järbo är ett säkert övergångsställe över Kungsforsvägen som alltså väntar på sitt svar.

Arbetet med hastighetsplan (läs: hastighetssänkningar) ligger på is och hör inte hemma bland trygghetsfrågorna.

Dialogmöte i Järbo 2017-10-09

Kommunens svar: Medborgarlöften 

Arbetarbladet 2018-02-05 

Taggat: #Samhälle


Bostadsbygget över marken

Sandvikenhus Nu börjar bygget av de nya bostäderna komma upp över marknivån. Bottenplattan har gjutits på det ena huset och på det andra pågår formsättning och grundisolering.

Snön gillas inte av byggjobbarna. Det går åt mycket tid åt att lyfta av täckmattor och presenningar för att kunna jobba och sedan att lägga tillbaka dem igen vid dagens slut.

Nya bilder har lagts till i bildgalleriet.

Bildsida (uppdaterad 2018-01-31)

Taggat: #Bostäder

Uppdaterad 2018-01-31


MEJ Bygg har tagit över förskolan

Gullhedens förskola arkitektens presentationsbild

Arbetena på andra etappen av Gullhedens förskola fick sig en liten knäck när entreprenören Ängabyggen gick i konkurs i höstas. Men efter en ganska kort tid övertogs jobbet av en annan entreprenör, MEJ Bygg från Gävle. Arbetet forsätter med en liten försening.

För tillfället inriktar man sig på att få innerväggar klara, men snart ska man ta i tu med ytterpanelen. Redan nu kan man se hur det kommer att se ut i färdigt skick.

Ni kan jämföra dagens bild med den som arkitekten målat upp i sin presentation.

MEJ Bygg på Facebook 


10 år med Järboportalen

10 år med Järboportalen Ja, det är inte riktigt sant för det startade med www.jarbo.biz och det var 2007 redan. Sen kom Järboportalen på Facebook 2010.

Under 2017 har merparten av materialet på "biz" flyttats över till jarboportalen.se. Anledningen till att byta domän är att få en tydligare koppling mellan publiceringskanalerna.

10 år har gått fort. Nu har jag flyttat över arkivmaterial från det första året till denna webbplats och det är ganska kul att se vad man minns av det året.

Minns ni rondellhunden och tvisten om Hyttbron? Ett mål med den här sajten är att spegla vad som sker i bygden. På 10 år blir det ganska mycket.

Bilden ovan visar en magdansföreställning som Järbokrogen bjöd på när de firade 4 år. Kolla på arkivsidan för att minnas resten.

Arkiv från 2008


Sonja på teve!

I dag var det stort ståhej på ICA i Järbo igen. SVT gjorde ett besök för ett reportage om servicebussen, nu inne på sitt 42:e år och känd i hela Sverige sedan ICA-handlarnas kampanj under hösten.

ica ica

ica ica

Huvudpersonen var Sonja Classon som är en av de många pensionärer som varje torsdag får hjälp med sina inköp genom ICA Näras servicebuss.

Sonja och dagens charufför, Leif Ögren, som tillsammans med två andra frivilliga svarar för att köra turerna blev intervjuade av tevefolket. Det är tänkt som ett inslag i de lokala nyheterna och sänds i så fall i kväll eller i morgon.

Vid ICA-handlarnas 100 årsjubileum tog man fram ett antal exempel på hur lokala butiker drivs och ICA Näras servicebuss var ett av dem. Pernilla berättar att detta har uppmärksammats runt om i landet och att det blivit många samtal den senaste tiden.
- Dock inga från Gästrikland, utom nu med SVT, säger hon.

SVT:s inslag på lokala nyheterna 

Taggat: #ICA Nära

[annonser]

Björnmyrs Bygg & El AB Vill du ha en egen annons här? bjussa.se

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplan för Sandviken Mitt i värsta julbrådskan damp det ner ett stort dokument i mejlboxen - Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030. Den är utsänd för samråd till ett stort antal myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Planen är ännu så länge ett förslag som kommer diskuteras vid aktiviteter och samrådsmöten under cirka tre månader. Den ställs också ut, bl.a. i Järbo Bibliotek till och med vecka 13. Du kan också som enskild person skriva och tycka till om det som står i dokumentet.

Det här är en ganska så grov plan för hur samhällsbyggandet ska kunna ske under de närmaste 12-13 åren med visioner om ytterligare 20 år framåt. Samtidigt ska kultur- och naturvärden tas till vara och resultera i ett hållbart samhälle.

En översiktsplan är vägledande men inte bindande för den områdes- och detaljplanering som sen ska ske innan det är dags för bygglov, miljöprövning m.m. som ska ske innan varje fysisk förändring.

Den senaste fastställda översiktsplanen som gäller för Järbo är från 1991, ja, faktiskt 27 år sedan! Om man vill vara kritisk mot den nya planen är det att så lite har ändrats jämfört med tidigare, som inte var ändrad jämfört med föregående plan från 1978. Dock har det tillkommit att "mark ska reserveras för gång- och cykelväg Järbo-Jäderfors" (och vidare mot Sandviken).

Arbetet med översiktsplanen har varit starkt kritiserat just på grund av att det har blivit föresenat. Redan 2014 skrev Arbetarbladet en artikel med rubriken "Olaglig plan får styra utvecklingen".

Hela dokumentet är på 200 sidor, men du kan nöja dig med ett 6-sidigt urval för Järbo. Kungsberget har fått egna sidor. Och sen finns det 44 sidor miljökonsekvensbeskrivning.

Sandvikens hemsida för översiktsplanen 

Ortsanalys för Järbo 

Taggat: #Samhälle

Redigerad 2017-12-23


Lucia i vinterkvällen

Det var faktiskt riktig vinter ute när 2017 års luciatablå genomfördes i Järbo kyrka på tisdagskvällen.

Lucia Lucia

Lucia Lucia

Kyrkan var fylld av människor som fick njuta av sång och musik av traditionellt slag.

"Tomten", Allan Lundström, tackade föräldrarna som under alla år sörjt för återväxten av alla barn som blir lucia, tärnor, tomtar och stjärngossar. Och årets tablå borde vara den 23:e i ordningen om jag nu antecknat rätt på uppgifterna tidigare år.

Efter den högtidliga sången och Lucias uttåg samlades alla barnen igen där framme i kyrkan för att bli fotograferade. Och både mobiler och stora kameror blixtrade och slamrade som på en stor presskonferens.

Tidigare års luciareportage är samlade under taggen #Lucia.

Taggat: #Lucia


Julmarknad med traditioner

Sedan många år är det julmarknad den första advent på Järbo Folkets Hus och i butiker och i Missionskyrkan med lite olika inriktning. I år var vädret mera trivsamt än förra året. Det var lite snö och solen tittade fram.

Julmarknad Julmarknad

Julmarknad Julmarknad

Folkets Hus hade lite färre försäljare än tidigare men det kanske gynnade skolklasserna som alltid finns där med storstilade insatser både av eleverna och deras föräldrar. Här finns bullar, kakor och allehanda julpyssel. Bland övriga försäljare finns olika hantverk, glögg, honung, hudvårdsprodukter och leksaker för barn.

Det är också många lotterier där kanske Järbo Vävstuga har de finaste vinsterna, utsökta hantverk som det ligger många timmars arbete bakom.

Och de verkligen tuffa försäljarna höll till utomhus och serverade korv och kolbullar och erbjöd ponnyridning som var mycket populärt. PRO serverade som vanligt det nödvändiga kaffet med bullar och mackor.


Nu grävs avloppet från Kungsberget

Avlopp Norrbro Nu har arbetena med att gräva avloppet från Kungsberget genom Norrbro till Järbo satt igång.

Sträckningen rakt igenom den lilla byn som ligger på åsen är omstridd. Villaägarna har överklagat dragningen upp till högsta instans - mark- och miljööverdomstolen - för att hindra det man menar är en riskabel förläggning.

Fastigheterna har sin egna vattentäkter i åsen och man är orolig för tänkbara föroreningar som dels skulle kunna orsakas av maskinerna vid grävningen och dels skulle kunna bero på läckande ledningar i framtiden.

Det är Sandviken Energi som är byggherre och man anlitar entreprenörer för arbetena. Ledningen byggs för att leda avloppsvatten från Kungsberget till reningsverket i Järbo som nyligen byggts ut för att få högre kapacitet.

Extern källa:

”De vill lägga en skitledning i vår vattenås” (SVT) 

Notis om reningsverket

[annonser]

ReMusik Profilplåt Auktionshallen, Oppsättarvägen 25

Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Notiser från tidigare under 2017 hittar du i Arkiv 2017.

Där finns notiser från tidigare år från 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 och ända tillbaka till 2008, de mellanliggande tills vidare bara på jarbo.biz.

[annonser]

Ditt företag kan synas här Östanbo städ Din lokaltidning, gratis varje vecka

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden så får du upp ett nytt fönster där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Senaste uppdatering 2018-03-21

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Och sen kan du titta på temperatur.nu hur det är och har varit i Järbo.

SMHI

Tidigare notiser

Lokala nyheter i media 

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2018-03-17.

2018-03-16  Folkets Hus i Järbo blev syrum på vischan (GT)

2018-03-07  Villabrand norr om Kungsberget – de boende släckte elden själva (GD)

2018-02-26  Soteld i en villa i Järbo – bostaden fylldes upp av rök (AB)

2018-02-25  Tobias handikappanpassade bil blev vandaliserad: "Det är hemskt gjort mot någon som redan är drabbad" (AB)

2018-02-16  Generationers omtanke i unikt bönhus (GT)

2018-02-06  Järbos idrottsplats i behov av totalrenovering (DinLT)

Länkar till tidigare rubriker:

Rubriker 2018

Rubriker 2017

[annonser]

Guns Tårtservice Bo&Gro, produkter för hem, odling, fritid Hantrick - webbutveckling