Järboportalen - fritid

Interna länkar

 

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2018-02-10
slump: 3, 51


 


Vad gör man på fritiden i Järbo?

I detta avsnitt på jarboportalen.se kommer tips på fritidsaktiviteter och utflyktsmål av olika slag som kan vara värda att besöka. Det finns många fler, ni får gärna lämna förslag till webbredaktören på e-post eller via kontaktformuläret.

På orten eller i närheten kan du göra cykelturer och promenader, fiska, kolla sevärdheter, naturen och kuriosa, och mycket annat som kanske inte är så känt. Sen finns förstås den etablerade besöksnäringen. Kungsberget ligger väl på topp! Egen sida finns under Företag.

Kanalvägen

Kanalvägen kom till 1843 då Kungsfors Bruk behövde bättre transportmöjligheter till Gävle för sitt smidesjärn. Vägen användes även av hammare och hytta i Järbo. Den nyttjades huvudsakligen vintertid. 1857 kom järnvägen till Kungsgården och 1876 till Järbo och då blev dessa platser istället de naturliga omlastningsplatserna för hästtransporterna från Kungsfors.*)

Kanalvägen Vägen har sedan blivit en körväg för timmer från skogarna och den är huvudsakligen i mycket bra skick. Några sträckor är sämre och inte lämplig för biltrafik.

Det går däremot mycket bra att cykla och det finns många vägar som korsar och som kan vara intressanta att utforska, speciellt i bär- och svamptider.

Lättast är det att nå Kanalvägen via Österfäbodvägen från Vreten där man passerar hundkappbanan. Vill man ha en lite mer äventyrlig approach så börjar man vid Ockelbovägen, men då får man vara beredd på att bära cykeln över Grönmuren - eller gå runt i kanten av den. Den är oftast ganska blöt och sönderkörd av motorcyklar och 4-hjulingar.

Kanalvägen Efter några km kommer man till naturreservatet Hamsas som är en bevarad 80-120-årig skog där det finns en del rödlistade arter. Reservatet är bildat 2014.

Här korsar också en gammal kyrkstig.

Det finns ingen bebyggelse intill vägen förutom någon jaktstuga, en lada och en rasthydda vid skoterleden samt några gamla militära förråd.

Efter cirka 13 km når man Överbyn i Högbo och därifrån är det 5 km tråkig väg in till Sandvikens centrum.

Kanalvägen Hela Kanalvägen är inlagd på en Googlekarta med flera bilder.

Googlekarta över Kanalvägen 

Länsstyrelsens uppgifter om naturreservatet 

*) Källa: Järbo i Gästrikebygd


Västerhällan

På berget Västerhällan (Västerhällarna), sydväst om Järbo, är det ett stort sport- och friluftsområde. Berget når en höjd av cirka 180 m.ö.h. men det är bara ca. 80 m över startpunkten på lederna vid idrottsplatsen (IP).

Västerhällarna Det finns flera välpreparerade och belysta banor som kan användas för skidåkning på vintern och promenader och joggning när väglaget tillåter. Du som går där när det finns skidspår, tänk på att inte trampa i dem. Och håll i hunden om du har en sådan med.

Järbo IF har gjort nya kartor över spåren, länkar se nedan.

Det är väl skyltat men om du inte har varit här förut så skadar det inte att ha en karta eftersom det ofta finns flera vägar att välja på.

Det går även att ta sig fram med cykel. Bäst om man har en MTB förstås.

I turistbroschyrerna kan man läsa att det är en vidsträckt utsikt från toppen, men den som skrev det har nog inte varit där. Det mesta skyms av träd.

Västerhällarna Den som hinner titta lite vid sidan av vägen hittar stora fält av stenar där strandlinjen en gång var efter istiden. Ett stort block har i senare tid fått en björn målad. Ja, till och med två gånger eftersom färgen bleknade.

Nära toppen finns en raststuga med grillplats.

Vill du veta mera om annat som man kan hitta på Västerhällan så följ länken till "Kuriosa-kartan" och läs på Hembygdsföreningens sidor med klippböckerna.

Västerhällarna

Översikt elljusspår (bild) 

Översikt MTB- och dagspår (bild) 

Utskrivbar karta elljusspår 

Utskrivbar karta MTB- och dagspår 

Kuriosa och sevärdheter i Järbo 

[annonser]

SecuraNova ReConYou Bohlin's

Hålldammen och flodkräftan

Förr fanns gott om kräftor som fiskades i sjöar och vattendrag kring Järbo. Som på många andra håll har förhållandena försämrats men nu pågår försök för att åter bygga upp bestånden.

I Hålldammen finns lämpliga kräftbiotoper och där ges bra möjligheter för att återetablera och utöka kräftbeståndet. Nu fortsätter projektet med inplantering av flodkräftor med stöd av bidrag från länsstyrelsen.

Inplantering gjordes redan 1996 och senare men en sjökalkning 2007 slog ut kräftbeståndet. Ny inplantering har gjorts 2011 och 2012.

För att skydda kräftorna är det bland annat förbjudet att använda fiskeredskap som använts i andra vatten. Både reskap och båtar måste desinficeras innan de används här.

Det här beskrivs i en broschyr som tagits fram för information.

Kontaktpersoner:
Järbo FVOF, Olle Persson, 070-620 97 14
Sandvikens kommun, Einar Persson, 026-24 19 53
Fiskefunktionen Länsstyrelsen 026-17 10 00.

Fiskekort krävs

För allt fiske inom Järbo fiskevårdsområdet krävs fiskekort. Mer information finns på försäljningsställena.


Natur kring Kungsberget

Området kring Kungsberget har stora naturvärden och delar av det är skyddat som naturreservat och annat ingår i det som kallas Ekopark Ovansjö.

Skylt till grottorna Juridiskt och organisatoriskt finns det gränser, men ute i naturen behöver man inte tänka så mycket på dem.

Det här är ett område som är lättillgängligt med vägar som går rakt i kärnan. Det finns mängder av information på nätet och även ute i terrängen finns skyltar och informationstavlor. Skaffa bara en karta eller en bra GPS!

Nedan finns några användbara länkar om du vill orientera dig innan du ger dig ut. Det går bra att ta bilen och från Järbo är det cykelavstånd. Lite backar är det, men motion är inte skadligt.


Kungsbergets grottor

I bergets sydöstbrant har det bildats grottor när stenblock lossnat ur bergväggen. Stigen går brant upp i sluttningen där stora och små block ligger huller om buller men det är inte så långt att gå. När man kommer upp ser man också berget som delvis lutar utåt, flera 10-tals meter högt.

Grottorna Grottorna

Grottorna Grottorna

Grottorna Det finns förstås berättelser om dessa grottor. En rövare, Gillberg eller Hillberg lär ha hållit till i den största och gjort tillvaron svår för bönderna omkring.


Grävna knippan

Den djupa gröna mossan dämpar effektivt alla ljud. En vindstilla dag är det så tyst att man hör sina egna hjärtslag.

Grävna Knippan Grävna Knippan

Grävna Knippan Grävna Knippan

I det här naturreservatet växer och dör träden i sin egen takt. När de faller sjunker de långsamt ner mossan och förenas så småningom med marken. Under tiden kan de se ut som urtidsdjur.


Ekopark Ovansjö

Ekoparken är ett ganska stort sammanhängande område som förvaltas av Sveaskog. Området är noggrant kartlagt vad gäller naturvärden och olika naturtyper.

Ekopark Ovansjö Det finns många spår av mänsklig verksamhet även om de ofta är svåra att se innan man är direkt inpå dem.

Här är resterna av en damm som användes vid flottningen av timmer. Bäcken rinner ner i Lillån.

Inom ekoparkens område finns flera fiskevatten med inplanterad fisk. De är lättillgängliga med bryggor och spänger.

Sveaskogs information om ekoparken 


Naturreservat

I närheten av Järbo finns ett antal naturreservat som är ganska lätta att besöka.

Österbergsmuren, Grävna knippan, Kungsberget, Kungsfors och Vällingudden är namn som lockar.

På Länsstyrelsens sidor finns utmärkta kartor och beskrivningar av naturreservaten.

Länsstyrelsens information 

Hålldammen runt

Här ett litet tips om närområdet som ligger inom cykelavstånd med en karta som visar hur man kan åka lite skogsvägar och runda Hålldammen. Så mycket sjöutsikter är det inte men man kommer nära några andra sjöar också.

Visa Hålldammen runt på en karta i eget fönster. Där är det lättare att se bilder och zooma för detaljer.

Hålldammen runt 

Kartan har uppdaterats med bilder 2012-08-21.

Vandringsleder

För den som vill vandra i skog och mark finns ett flertal uppmärkta leder med iordninggjorda rastplatser m.m. Läs mer via länkarna, skaffa karta och ut och vandra!

Gästrikeleden

Gästrikeleden passerar Kungsberget och har förbindelse med Fäbodleden. Kartblad för hela sträckningen finns hos Naturkraft Gästrikland.

Gästrikeleden

Fäbodleden

Denna led går mellan Högbo och Kungsberget.

Lenåsleden

Lenåsleden binder samman Fäbodleden och Gästrikeleden. På kartan nedan kan man se Fäbodledens (orange) sträckning vid Kungsberget och hur Lenåsleden (blå) ansluter.

Fäbodleden och Lenåsleden

[annonser]

Östanbo städ Willma akupunktur & massage Zoraya Självledarskap

[annonser]

JTW Fastigheter HB Trycktrean Profilplåt