Järboportalen - bildgallerier

Interna länkar

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2017-10-18
slump: 8, 80


 


Bygget på Gullheden

Vi följer bygget av nya bostäder i Järbo på Gullheden. Det är Sandvikenhus som är byggherren för 20 lägenheter i centrala Järbo, de första nya hyresbostäderna på över 20 år.

Det kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus har en ambitiös plan för nya bostäder i kommunen. Äntligen - får man väl säga - så gynnas även områden utanför Sandvikens centrala delar av denna plan. På denna sida publiceras bilder av det pågående projektet.

Schaktning oktober 2017

Bostäder Gullheden Bostäder Gullheden

Trädfällning september 2017

Bostäder Gullheden Bostäder Gullheden

Presentationsmaterial september 2017

Bostäder Gullheden Bostäder Gullheden

Planlösningar är preliminära.

Bostäder Gullheden Bostäder Gullheden

Entreprenör är Eriksson Bygg AB, ett Gävlebaserat företag som har en bred verksamhet inom byggbranschen. Arkitekt är Maxim Arkitekter i Gävle.

Ytterligare uppgifter och detaljer får ni ta från Sandvikenhus.

Våren 2017

Bostäder Gullheden Bostäder Gullheden

Länkar för mera information:

Reportage från informationen december 2016

Sandvikenhus 

Eriksson Bygg AB 

Maxim Arkitekter AB 

[annonser]

Föreningsalliansen Kungsbergs Stenhuggeri AB Din lokaltidning, gratis varje vecka