Järboportalen - Björkmurens Vänner

 


Björkmurens Vänner

Föreningen bildades 1992 för att förvalta en donation från ägarna av fastigheten Björkmuren 6:28 och Kådfallet 1:11. Det var Oskar och Nelly Olsson som var sista jordbrukare här. När hon dog 1981 donerade hon fastigheten till Sandvikens kommun att upplåtas för fritidsändamål och rekreation.

Föreningens medlemmar utgörs av föreningar och organisationer som har intresse av att hus och mark bevaras och används.

Det är ett antal föreningar i Järbo som deltar i föreningens arbete som omfattar att organisera uthyrning och underhåll av området.

Uthyrning

Gården hyrs ut till föreningar, företag och enskilda för festligheter, konferenser, utbildning eller bara övernattning.

Bilderna nedan visar några av de tillgängliga utrymmena. Huvudbyggnaden har elvärme.

Björkmuren Björkmuren Björkmuren Björkmuren Björkmuren

Fastigheten omfattar en huvudbyggnad som är tillgänglig för rörelsehindrade, loge och uthus. Platsen är väl lämpad för olika utomhusaktiviteter även för stora grupper.

Priser och annan information för uthyrning och bokning finner du i detta dokument:

Prislista 

Hyresvillkor 

Verksamhet

Björkmuren har under många år flitigt använts av Gullhedskolan för den praktiska delen av undervisningen i naturkunskap och miljövård. På delar av åkermarken har man bland annat haft odling av lin och potatis. Linet har även beretts till garn.

Kurser i hunddressyr har hållits på området och en period hade man tävlingar i slåtter med lie. Detta har i viss mån återupplivats genom anordnade av "Slåtterdag" 2016. Då visades slåtter och lieslipning upp och deltagare fick prova på.

Björkmuren Björkmuren Björkmuren

Stängsel

Länsstyrelsen har lämnat bidrag för viltskydd kring de gamla betesmarkerna och uppsättning var klar hösten 2014. Det innebär att det går bra att låta djuren gå på bete.

4H-läger

Sommaren 2014 började 4H-klubben med ridläger och djurlekis. Det är något som barnen och ungdomarna gillar. Här är några bilder från början av juli.

Björkmuren Björkmuren Björkmuren Björkmuren

Verksamheten har utökats mycket under 2015 och 4H har också fått mycket publicitet för detta.

4H fortsätter även 2016. Här är det avslutning på cirkuslägret.

Björkmuren

Vindskydd

Under 2015 byggdes ett vindskydd så att hästar och får kan gå ute i hagarna även vintertid. Det är krav på det.

Björkmuren

Arbetet har skett med stöd av Sandvikens kommun, både med ekonomi och med arbetskraft, men föreningen har satsat mycket eget arbete för detta projekt.

Kontakt

Om du vill hyra eller har frågor om lokalerna, ring eller mejla ordföranden, se nedan.

Hitta hit

Från Järbo åker man mot Gullsjön, Gullsjövägen, ca 2 km och tar sedan av på Långbovägen ytterligare 1,3 km. Där ligger Björkmuren till vänster.

Björkmuren på hitta.se  

Styrelse

Av årsmötet 2018 valda till föreningens styrelse:
Petra Smyth, ordförande
Olle Thåström, kassör

Övriga ledamöter utsedda av medlemsorganisationerna:
Anders Hillström, sekreterare

Bokning via telefon 076-100 24 68 (ordföranden).

Observera att bokning ska bekräftas skriftligt för att gälla.

E-post till ordföranden: totalbalance (snabela) telia.com, tel 076-100 24 68

Föreningens Bankgironummer: 5935-2377.

[annonser]

ReConYou Gästriklands Tidning Willma akupunktur & massage