Järboportalen - startsida

 


Äventyr i Björkmuren

Björkmuren, 4H-föreningens gård i Järbo, är populärt på sommaren. Det visar sig när alla läger för den här sommaren är fullbokade. Det första av dem är ett riktigt äventyr med en utflykt till häst med övernattningar.

På bilden ovan är hela gruppen på väg ut från Björkmuren. Man kunde nästan ta på den spänning och förväntan som fanns hos deltagarna och även ledarna. Några av föräldrarna fanns med i bakgrunden med support i form av transporter med utrustning m.m.

Naturhjältarnas 4H-förening har sedan förra året tagit över arrendet av gården Björkmuren tillsammans med föreningen Björkmurens Vänner. Ett mål är att göra gården till en certifierad 4H-gård.

En hel del arbeten har genomförts sedan dess. I fjol byggdes köket om och i år håller man på att bygga en utrymningstrappa så att det ska bli möjligt med övernattning. Det är viktigt för de läger som 4H ordnar men också för att kunna hyra ut till andra föreningar och privatpersoner i enlighet med det testamente som gav fastigheten som gåva till Sandvikens kommun.

Taggat: #Björkmuren


Stefan Bohlin Årets Företagare

Stefan Bohlin Foto från foretagarna.se

Företagarna i Sandviken har utsett Stefan Bohlin till Årets Företagare i Sandviken. Han fick priset och intervjuades i livsänd morgonsoffa i dag.

Stefan är ägare till Bohlins som säljer snöskotrar, 4-hjulingar, vattenskotrar, släpvagnar samt tillbehör och sportkläder m.m. med stor butik i Järbo.

Stefan var nominerad även 2015, se arkivet, men då var det en annan som vann. Ann-Louise Kleen, ordförande i Företagarna Sandviken tycker att det visar på att han är en värdig vinnare denna gång.

Länkar

Företagarna 

Bohlins AB 

Företaget på jarboportalen.se


Hembygdsföreningen i samarbete om Fäbodleden och Lenåsleden

Henrik Ricknell Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare i Ockelbo

Fotvandring och cykling i naturen har blivit ett populärt sätt att få nära upplevelser av naturen. Det har lett till projektet Biking Gästrikland som nu fortsätter med praktiska åtgärder för att rusta upp och förnya två vandringsleder som går tvärs igenom skogsområdena strax utanför Järbo, Fäbodleden och Lenåsleden.

I dagarna har Järbo Hembygdsförening och projektledaren för dessa träffats för att diskutera hur man kan samarbeta för att informera besökarna om de intressanta platser som lederna passerar i närheten av.

Hembygdsföreningen gav 2006 ut ett häfte med omfattande dokumentation av fäbodarna. Arbetet genomfördes av en studiecirkel i SPF:s regi. Nu kan materialet komma till ny användning för att skylta upp platser, för kartblad och webbsidor.

Henrik Ricknell bor i Järbo men arbetar som näringslivsutvecklare i Ockelbo kommun och har även lett projektet Biking Gästrikland. Det har fått ekonomiskt stöd av Leader Gästrikebygden som fördelar pengar från EU för landsbygdsutveckling.

Upprustningen av lederna nu syftar till att öka tillgänglighet och framkomlighet samtidigt som man vill skydda vägar och stigar från skador. Tyvärr har olaglig terrängkörning av 4-hjulingar och motorcyklar blivit ett ökande problem.

Projektet har fått ett mycket positivt gehör från alla markägare där lederna går.

Läs mera:

Aktuella leder och destinationer 

Leaderprojektet Biking Gästrikland 

Taggat: #Fritid


Järbo kyrka ska målas om

I dagarna har byggbaracker ställts upp vid kyrkan och en ställning har börjat resas vid fasaden. Vad är på gång?

Under december gick Svenska kyrkan Ovansjö Järbo pastorat ut med en anbudsförfrågan för ommålning av kyrkans fasad. Och redan nu håller alltså ställningen på att monteras.

Här är bilder av arbetet från i dag på förmiddagen med kanske inte det allra bästa väder för målning. Men det tar ju en del tid att sätta upp ställningen och sen ska andra förberedelser göras innan färgen kan läggas på.

Men många Järbobor tycker nog att det inte var så länge sedan som förra gången som kyrkan fick omfattande arbeten med målning utförd. Ja, det är faktiskt bara drygt 15 år sedan!

Så sent som 2005 gjordes förra arbetet och då kunde man läsa i Arbetarbladet att målaren självsäkert säger att "sedan håller nog kyrkan i minst 20 år innan den behöver målas igen".

Fastighetsansvarig Magnus Linnarsson säger:
- "Det som sker nu är mer av en underhållsmålning som är tänkt att ske med jämna mellanrum för att hålla fasad, fönster och dörrar i gott skick.

- Dock kommer vi även måla taken denna gång. De lades 1972 och vi räknar med att de har en livslängd på minst 60 år, förhoppningsvis längre, om de underhålls på rätt sätt. Efter inspektion av plåtslagare, för att se och åtgärda ev. skador, kommer det tvättas och strykas två gånger.

- Även socklar skall putslagas och målas och trappan mot väster kommer renoveras."

Uppdaterat 2021-04-13

[annonser]

Micke Ahlanders Foto
Kungsberget - Kort väg för långa åk!
Björnmyrs Bygg & El AB

Kvinnodagen i Järbo

kvinnodag

Diakon Carolina Thorell visar utställningen

I Järbo kyrka har det ordnats en liten utställning för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen som alltså alltid infaller 8 mars. Utställningen pågår till och med 21 mars och kyrkan är öppen måndag - fredag kl 09-14.

Utställningen består av foton, texter, hågkomster av kvinnor, som satts upp på planscher i Järbo kyrka. Alla samsas: Heliga Birgitta, Moder Teresa, Annas farmor, syföreningen, min mamma, en viktig fröken... Det är en hyllning till alla kvinnor som fött oss, närt oss, utmanat oss, skyddat oss, förebilder och inspiratörer. En väv av kvinnors kraft i världen.

Under hela utställningsperioden går det lämna in material för att fylla på utställningen. Om du vill att ha hjälp med att kopiera, slå en signal (072-506 78 24 till Carolina), lägg i brevlådan vid församlingsgården.


Ett hus rullar in i Järbo

En och annan lyfte kanske på ögonbryna när de såg ett nytt hus på tomten mitt emot ICA vid Kungsforsvägen. Vad är nu detta? Och snett stod det också. Kanske var det en transport som fått punktering spekulerades på Facebook.

Rullebo

Nej, det är inte punktering. Det här huset ska ställas upp här som visningshus som ett exempel på ett litet fristående hus. Sandra Rundgren och Matte Höglund har ett projekt som går ut på att kunna erbjuda eget boende till rimliga kostnader för en- eller tvåpersonershushåll, unga eller pensionärer.

Sandras och Mattes initiativ är nyckelfärdiga husmoduler som transporteras till tomten på hjul. Måtten måste alltså vara anpassade till regler för vägtrafik. På plats lyfts de över på plintar och ansluts till VA och el som är framdraget i förväg. Och skulle man vilja flytta så kan man ta med sig huset.

Att trycket på fler bostäder i Järbo är stort just nu ser vi också på att en grupp av pensionärer startat en grupp för planering av bostäder i centrala Järbo. Läs under taggen #Bostäder.

Vi återkommer med ett längre reportage snart ...

Rullebo webbplats 

Taggat: #Bostäder


Västerhällan blir naturreservat

I höstas beslutade Länsstyrelsen att ett område på Västerhällarna ska bli naturreservat. Beslutet gäller från det att det vinner laga kraft och det innebär bland annat att det publiceras i länets författningssamling.

Här ser vi på en karta ur Länsstyrelsens beslutsunderlag hur området sträcker sig.

Västerhällan

Karta: Naturreservat enlig Länsstyrelsens förslag

Hela området är 247 hektar. Marken ägs av Naturvårdsverket sedan 2008, då den lades ut till försäljning. Några mindre områden tillhör privata ägare.

"Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal tallskog, barrblandskog och granskog samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i skogslandskapet norr om Limes Norrlandicus ska ha gynnsamt tillstånd." Detta citerat direkt ur beslutsunderlaget.

Med beslutet följer en del regler så som att skogsbruk förbjuds, men att vissa skötselåtgärder får utföras för att öka områdets naturvärden. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.

I beslutsdokumentet beskrivs detaljerat de naturvärden som ligger till grund för att skapa ett naturreservat, olika naturtyper, rödlistade arter liksom dess värde som friluftsområde som till exempel den fina utsikt över bygden som man har från toppen. Det sista är nog inte riktigt överensstämmande med de verkliga förhållandena.

Länsstyrelsens dokument med förslag till beslut 

Taggat: #Fritid


Kyrkskolan till salu - igen

För några dagar sedan dök ett välkänt objekt upp till försäljning på Hemnet, nämligen Kyrkskolan. Det var för drygt åtta år sedan som kommuen gjorde ett första försök att sälja fastigheten.

Då blev det oroligt bland Järboborna och ett stormöte sammankallades i Järbo Folkets Hus. Flera föreningar riskerade att bli hemlösa. Man menade att beskedet om försäljning kom överraskande och utan något samråd. Orsaken till att sälja var att skolverksamheten varit nedlagd sedan länge och att byggnaden inte längre behövdes i kommunens kärnverksamhet.

Kyrkskolan

Kyrkskolan, foto 2013

Sedan 2012 har flera föreningar flyttat från Kyrkskolan till andra lokaler. En orsak var att hyrorna höjdes ganska drastiskt. De som är kvar nu är Vävstugan och ABF samt Ytterbyns Motionsklubb som driver gymmet.

Vad kan man göra med en gammal skola? Den är byggd för nästan 100 år sedan och är i princip i originalskick. En riktig pärla skulle man kunna säga om det vore en bil i den åldern. Gällande detaljplan för fastigheten är A - innebärande allmänt ändamål. För att nyttja fastigheten till bostadsändamål så måste detaljplanen ändras av den nya ägaren. Om det nu är möjligt, inklämt som huset är mellan länsväg och järnväg.

Järboportalen följer utvecklingen.

Du kan läsa om de tidigare turerna kring Kyrkskolan och om den vackra byggnaden om du väljer taggen #kyrkskolan.

Uppdaterat 2021-03-10

Annons på Hemnet (borttagen)

Annons på Fastighetsbyrån (borttagen)


Med häst och släde på Åsgården

Vi har läst om hur djur kan användas i sjukvård och omsorg för såväl äldre som barn så varför inte även på Åsgården i Järbo? Därför skickade Eva Källström, chef på Åsgården och Järbo hemtjänst ut ett upprop på Facebook om att ordna turer med häst och vagn för omsorgstagarna.

Det blev ett snabbt gensvar från många som gärna ville ställa upp och hjälpa till. Ester Hofmann von Schantz och Tina Hansson hade hästar och utrustning och i måndags var de på plats. De boende kom ut på gården väl påpälsade med käppar, rullatorer och i rullstolar tillsammas med många i personalen som hjälpte till.

Där väntade hästarna med sina körare - också väl påpälsade - och ett fikabord med varm dryck. Tina hade en gammaldags släde och Ester en modernare vagn och de tog upp passagerarna och körde en liten tur upp mot Hembygdsgården. De boende fick också bekanta sig med hästarna om de ville.

Det här arrangemanget var ett välkommet avbrott för alla i den långa isoleringen på grund av pandemin. Det kanske uppmuntrar till fler aktiviteter.

Åsgården

Stoet Calinka väntar på att få köra nästa tur

Åsgården

Väntan på hjälp att kliva i släden

Åsgården

Väl påpälsade i väntan

Åsgården

Föreningen Tempus Adventum höll med häst och vagn

Alla bilder tagna av Tina Hansson.


[annonser]

Järbo LantGrill
Svenska Termoträ
Jönses Gårdsbutik

Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Fler notiser från 2020 hittar du i Arkiv 2020.

Här finns sidor med notiser från tidigare år från 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, o.s.v ända tillbaka till 2008.

[annonser]

BLs Hundtjänst
Järbo Snickeri
SecuraNova

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden eller länken så öppnas sidan med anslagstavlan där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Till anslagstavlan

Senaste uppdatering 2021-05-20

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Och sen kan du titta på temperatur.nu hur det är och har varit i Järbo.

Urval av tidigare notiser

Det här är lite av en årskrönika för 2020 i Järbo.

Lokala nyheter i media  

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2021-06-18.

2021-06-18  Snart öppnar Kungsberget för sommarens besökare (AB)

2021-06-01  Bohlins är Årets företagare (DinLT)

2021-05-31  Därför blev Järboföretagaren Stefan årets företagare: "Personligen blir jag aldrig nöjd" (AB)

2021-05-23  Järbotjejen Celinas uppfinning hyllas – och gör henne vassare på motocross: "Alltid varit mitt liv" (AB)

2021-05-19  Inbrott i visningshus i Järbo – tjuvar stal vitvaror (AB)

2021-05-09  Diesel och verktyg stals från grävmaskin i Järbo (AB)

Länk till alla rubriker 2021

Länkar till tidigare års rubriker:

Rubriker 2020

Rubriker 2019

Mera hittar du i arkivet.

[annonser]

Micke Ahlanders Foto
Kungsberget - Kort väg för långa åk!
Kungsfors Herrgård